کاظمی دبیر و طاهری رهیار غذایی و کشاورزی شبکه توسعه اجتماعی رسالت استان در گفتگو با خدایی مدیرعامل شرکت شیرخشک پگاه چهارمحال و بختیاری خدمات سازمان های رهیاری را تشریح کردند. در این دیدار در خصوص شکل گیری کانون همیاری اجتماعی و بهره مندی کارکنان از خدمات این سازمان ها گفتگو شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!