طالبی دستیار دبیر نهاد مردمی رسالت استان و رسول پور راهبر تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان ساری در گفتگو با رنگرز مدیرکل اداره ورزش و جوانان مازندران سازمان های رهیاری و نقش آنها در نهاد مردمی رسالت را تشریح کردند. در این دیدار همچنین به همکاری های که وزارت ورزش و جوانان و نهاد مردمی رسالت در خصوص حمایت و ایجاد اشتغال خرد برای جوانان در سطح کشور اشاره شد.رنگرز ضمن ابراز خرسندی از عملکرد سازمان های رهیاری نهاد مردمی رسالت خواستار توسعه همکاری دو مجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!