نجفی و داودی اعضای تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان اراک در دیداری با کوثریان رییس شرکت بینا ماشین رایان صنعت (شرکت دانش بنیان ) در خصوص شیوه های همکاری دو مجموعه گفتگو کردند. پلتفرم ها و نوع تسهیلاتی که از سوی سازمان های رهیاری نهاد مردمی رسالت در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می گیرد از دیگر موضوعات این گفتگو بود.در این دیدار مقرر شد با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی، شرکت بینا ماشین رایان صنعت به عضویت نهاد مردمی رسالت درآمده وفعالیت سازمان های رهیاری بهره مند شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!