نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت محور گفتگوی پازهر رهیار آموز عالی خوزستان با اعضای هیات مدیره کلینیک دی اهواز قرار گرفته شد.پازهر با اشاره به خدمات غیرحضوری سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت، عملیاتی شدن نظام پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد را اتفاقی مهم در نظام بانکی خواند و گفت: اعضای نهاد مردمی رسالت می توانند از طریق سامانه ام رسالت از این وام بهره مند شوند.در ادامه کوچک رئیس هیات مدیره این کلینیک با قدردانی از فعالیت سازمان های رهیاری، بانکداری بدون شعبه و پرداخت وام بدون کارمزد را گامی بزرگ از سوی بانک قرض الحسنه رسالت برشمرد و خواستار عضویت در ام رسالت، افتتاح حساب حقوقی کلینیک و بهره مندی کارکنان و پزشکان این مجموعه از فعالیت سامانه های نهاد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!