دبیر استان در نشستی با فرماندار شهرستان حاجی آباد، کانون های همیاری اجتماعی و سازمان های رهیاری نهاد مردمی رسالت را تشریح کرد.
ایرانمنش همچنین به پلتفرم های نهاد مردمی رسالت و چگونگی بهره مندی اعضای کانون های همیاری اجتماعی از سامانه هایی همچون عضویت، قرض الحسنه، اعتبارسنجی مرآت و mbazarبازار اعضا) اشاره کرد.
خرم نسب فرماندار شهرستان حاجی آباد ضمن تقدیر از فعالیت های اعضای نهاد مردمی رسالت به بررسی کانون های همیاری اجتماعی و هسته های فعال پرداخت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!