دبیر نهاد مردمی رسالت استان در جلسه ای با صادقی جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، الگوی تعالی اجتماعی رسالت را تشریح کرد.ایرانمنش با تشریح عملکرد و ظرفیت های موجود در الگوی تعالی اجتماعی رسالت، به نحوه فعالیت کانون های همیاری اجتماعی پرداخت. صادقی با ابراز خرسندی به جهت همراهی در مسیر الگوی تعالی اجتماعی رسالت و با استفاده از ظرفیت و بستر موجود در کانون های همیاری اجتماعی خواستار تعامل بین دو مجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!