غلامی رهیار اجتماعی گلوگاه در گفتگو با تقی زاده رییس بنیاد شهید این شهرستان به نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت اشاره و نحوه شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی را تشریح داد. رییس بنیاد شهید گلوگاه نیز با ابراز خرسندی از عملکرد نهاد مردمی رسالت خواستار گسترش همکاری ها و شکل گیری کانون همیاری اجتماعی شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!