دبیراستان باحضور در بسیج سپاه سمنان، نهاد مردمی رسالت، مولفه های تحقق سبک بهتر کار و زندگی(همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی) را تشریح کرد. ادب در گفتگو با ذوالفقاری رییس بسیج سپاه و خدابخشی کارشناس نیروی انسانی سپاه استان با تبیین الگوی تعالی اجتماعی رسالت گفت: توسعه کارو کسب های خرد و خانگی از جمله مهمترین اهداف این الگو است. همچنین در این نشست پیرامون همیاری اجتماعی و طرح تسهیلاتی تکریم بسیج در استان تبادل نظر شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!