در همایش تقدیر از یاوران اشتغال و کارآفرینی که در سالن بین المللی تبریز برگزار شد، از مهدی عباس زاده دبیر استان تقدیر به عمل آمد. در این همایش که با حضور بختیاری مدیرکل کمیته امداد کشور و فیروز آبادی معاونت اشتغال و کارآفرینی برگزار شد، فعالیت های سازمان های رهیاری و الگوی تعالی اجتماعی رسالت در حوزه ایجاد و حمایت از کار و کسب های خرد مورد تقدیر قرار گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!