بسیج سازندگی بخش شاهیوند چم پلکدر از موسوی رهیاراجتماعی کوهدشت قدردانی کرد. موسوی و فرجی جانشین بسیج سازندگی شاهیوند در خصوص مفاد تفاهم نامه نهاد مردمی رسالت و بسیج سازندگی کشور بخصوص روند اجرایی آن در استان گفتگو کردند. بسیج سازندگی شاهیوند شکل گیری تعداد 9 کانون های همیاری اجتماعی در این بخش و نحوه فعالیت این کانون ها را قابل تقدیر دانست.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!