بامری فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات شهید باهنر کرمان با حضور در دبیرخانه نهاد مردمی رسالت از فعالیت همراهان این نهاد در حوزه بسیج قدردانی کرد. شهیدی زندی دستیار دبیر استان نیز گفت: تمامی همراهان در نهاد مردمی رسالت همانند اعضای بسیج در خدمت این نظام و مردم هستند.در پایان از سوی فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات شهید باهنر کرمان سعید صادقی دستیار دبیر استان و امور فرهنگی بعنوان فرمانده پایگاه بسیج نهاد مردمی رسالت معرفی شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!