توانمند شدن مددجویان کمیته امداد محور گفتگوی شهدادی دستیار دبیر واعضای دبیرخانه نهاد مردمی رسالت استان، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمان و رضایی مدیر عامل شرکت سولار گستر البرز شد. شهدادی با تشریح اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت درخصوص حمایت و توسعه از کار و کسب های خرد و خانگی گفت: در حال حاضر نصب و راه اندازی 1000پنل خورشیدی پنج کیلووات خانگی با همراهی این الگو و اشتغال مددجویان کمیته امداد استان در دستور کار قرار گرفته است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!