سید عباس حسینی مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران با حضور در دبیرخانه نهاد مردمی رسالت با طالبی دستیار دبیراستان در خصوص فعالیت های این دبیرخانه و حمایت های استانداری از ایجاد اشتغال در استان گفتگو کرد.طالبی با ارائه گزارشی از فعالیت های کارآفرینی اجتماعی در استان به تشریح الگوی تعالی اجتماعی رسالت و راه اندازی کارو کسب های خرد و خانگی پرداخت. در ادامه حسینی با قدردانی از فعالیت های انجام شده؛ حمایت همه جانبه استانداری مازندران از الگوی تعالی اجتماعی رسالت و بکارگیری آن در استان را اعلام کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!