رهیار شهرستان املش در گفتگو با امام جمعه این شهرستان، توسعه کاروکسب های خرد و خانگی در شهرهای کوچک و روستاها را یکی از اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت برشمرد و گفت: با توانمند شدن افراد و با بهره گیری از مولفه های همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی می توان به این مهم دست یافت. وی همچنین به نقش رهیاران در ترویج فرهنگ همیاری اجتماعی در جامعه اشاره کرد. امام جمعه املش نیز با استقبال از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت خواستار عضویت در خانواده رسالت شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!