در گفتگوی عزیزی رهیار کارخانه سیمان دورود با ساکی مدیرعامل این کارخانه بر توسعه همکاری با سازمان های رهیاری تاکید شد.در این دیدار در خصوص بهبود روند عضویت کارکنان کارخانه و خانواده های آنها در سامانه ام رسالت و انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین نهاد مردمی رسالت، شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت و کارخانه سیمان دورود گفتگو شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!