میرشکاری نماینده دبیر استان درفاریاب در نشستی با تاجیک مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان گفت: توسعه کارو کسب های خرد و خانگی در شهرهای کوچک و روستاها از مهمترین اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت است.

وی به همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و کمیته امداد اشاره کرد و افزود: هدف اصلی هردو مجموعه توانمند شدن مددجویان است.

در ادامه شیوه های همراهی دو مجموعه با هدف گسترش همکاری ها بررسی شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!