دبیر استان، سازمان های رهیاری و نقش آنها در نهاد مردمی رسالت را برای مدیران بنیاد مسکن گلستان تشریح کرد. صیدآبادی توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی را یکی از مهمترین اهداف این نهاد عنوان و در خصوص الگوی تعالی اجتماعی رسالت و اهداف و ارکان آن نیز مطالبی بیان کرد. در پایان با استقبال مدیران بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان مقرر شد برای بهره مندی اعضای کانون همیاری اجتماعی سازمان، این دو مجموعه تفاهم نامه همکاری امضا کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!