درنشستی به میزبانی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت استان و با حضور طالبی دستیار دبیر وجعفری معاونت بسیج محلات و مساجد و مدیریت مدارس سپاه مازندران برجهاد بسیج محلات در جهت ترویج همیاری اجتماعی تاکید شد.دستیار دبیر استان در این گفتگو ضمن ارائه گزارشی از فعالیت الگوی تعالی اجتماعی رسالت، آماری از کارآفرینی اجتماعی و تعداد هسته های شکل گرفته در مازندران ارائه داد.در ادامه جعفری حمایت همه جانبه خود را از فعالیت سازمان های رهیاری اعلام کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!