بازدید مدیرعامل صنایع مس ایران از غرفه شبکه توسعه اجتماعی رسالت مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، مدیرمجتمع مس سرچشمه و فرماندار رفسنجان از غرفه مشترک میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شبکه توسعه اجتماعی رسالت در نمایشگاه دستاوردهای شهر رفسنجان بازدید کردند. در این دیدار تقی زاده رهیار اجتماعی رفسنجان به تشریح الگوی توسعه اجتماعی رسالت در مسیر اقتصاد مقاومتی و ایجاد مشاغل خردوخانگی پرداخت. مدیرعامل مس ایران از حضور دبیرخانه شبکه در این نمایشگاه قدردانی کرد. همچنین فرماندار رفسنجان با قدردانی از فعالیت الگوی توسعه اجتماعی رسالت قول مساعدت وهمکاری در مسیر اهداف این الگو را داد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!