صادقی معاون اقتصادی استانداری سمنان و هیات همراه باحضور دردبیر خانه نهاد مردمی استان با ادب دبیر استان در خصوص الگوی تعالی اجتماعی رسالت و اهداف آن گفتگو کردند. ادب مهمترین هدف این الگو را تحقق سبک بهتر کارو زندگی با بهره گیری از مولفه های همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی عنوان کرد و گفت: توسعه کاروکسب های خرد و خانگی درروستاها و شهرهای کوچک و مهاجرت معکوس نقشه راه ترسیم شده برای الگوی تعالی اجتماعی رسالت است. صادقی با قدردانی از همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت گفت: حمایت و به کارگیری الگوی تعالی اجتماعی رسالت ازسوی استانداری و تمامی دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!