دانشگاه علوم پزشکی یزد خواستار همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و گسترش تعامل دو مجموعه شد.دره زرشکی دبیر نهاد مردمی رسالت استان در گفتگو با هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با ارائه گزارشی از مجموعه اقدامات انجام شده برای اعضای کانون همیاری اجتماعی کرامت این دانشگاه گفت: تاکنون حدود 3400نفر عضو این کانون شده و 5400فقره وام قرض الحسنه به اعضای این کانون پرداخت شده است.در ادامه هاشمی گفت: کارکنان علوم پزشکی استان از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت رضایت دارند و این دانشگاه تمایل دارد همچون سال های گذشته اعضای کانون همیاری اجتماعی کرامت از سامانه های سازمان های رهیاری بهره مند شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!