صیدآبادی دبیر نهاد مردمی رسالت استان در جلسه ای با مدیرعامل شرکت دانش بنیان ماشین آلات کشاورزی فتاحی گفت: در چند سال اخیر و در قالب تفاهم نامه بین دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری های خوبی در جهت پویایی شرکت های دانش بنیان صورت گرفته است. وی همچنین افزود: با ایجاد کانون همیاری اجتماعی کشاورزان شمال و استفاده از ظرفیت های همیاری اجتماعی می توان گام بزرگی در جهت رشد و شکوفایی و توانمندسازی این شرکت ها و کشاورزان برداشت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!