محمدحسین حسین زاده راهبر نهادمردمی رسالت و عباس آشور رهیار معارف با محمدجواد حاج علی اکبری امام جمعه تهران دیدار و گفتگو کردند.حسین زاده در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیت سازمان های رهیاری و نقش آن ها در نهاد مردمی رسالت، هدف اصلی این سازمان ها را تحقق سبک بهتر کارو زندگی و حرکت در مسیر رشد تولید عنوان کرد.امام جمعه تهران نیز با استقبال از عملکرد سازمان های رهیاری، در خصوص ترویج قرض الحسنه در مساجد و کمک به شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی قول مساعد داد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!