دبیرخانه نهاد مردمی رسالت میزبان وائل الحقی رئیس هیات امنای دانشگاه خصوصی قاسیون و نخست وزیر سابق سوریه و خانم ریم شیخ حمدان رئیس هیات امنای بنیاد صنایع پیشگام بود.
راهبر نهاد مردمی رسالت در این دیدار با تعریفی از زیست بوم اقتصاد اجتماعی مردمی به معرفی نهاد مردمی رسالت پرداخت و گفت: این مجموعه تشکلی مردم نهاد است که با همراهی سازمان های رهیاری به توسعه فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی می پردازد.
محمدحسین حسین زاده افزود: سازمان های رهیاری هر کدام بر تخصص خود تمرکز دارند و نه تنها از دولت بودجه ای نمی گیرند بلکه با پرداخت بیمه و مالیات خود به بیت المال تزریق هم می کنند. شرعی، آسان و ارزان بودن نیز از جمله اصولی است که سازمان های رهیاری نهاد مردمی رسالت به آن پایبند هستند.
در ادامه رئیس هیات امنای دانشگاه خصوصی قاسیون، عملکرد مطلوب نهاد مردمی رسالت را مرهون اراده آهنین و عزم راسخ همراهان دانست وگفت: رسالت ما در این سفر انتقال تجارب الگوی تعالی اجتماعی رسالت به مردم کشورمان است.
وائل الحقی با بیان اینکه موسسه های بسیاری در سوریه به مثابه نهاد مردمی رسالت فعالیت دارند، افزود: متاسفانه هیچکدام بالندگی که در نهاد مردمی رسالت به ارمغان آمده را ندارند و امیدواریم با بهره گیری از این تجربیات گام های خوبی برداشته شود.
وی هدف گزاری برای روستاها و شهرهای کوچک را وجه اشتراک با فعالیت های نهاد مردمی رسالت عنوان کرد و اظهارداشت: افق دید ما این است که فعالیت هایمان کارآفرینانه و توسعه دهنده باشد.
همچنین رئیس هیات امنای بنیاد صنایع پیشگام با اشاره به مردمی بودن فعالیت های نهاد مردمی رسالت، عدم وابستگی به دولت و استفاده از توان و ظرفیت مردمی را نقطه قوت فعالیت های این نهاد عنوان کرد.ریم شیخ همدان تجربیات نهاد مردمی رسالت را نو و بکر خواند و افزود: مطابق با قوانین کشور سوریه آمادگی دریافت این تجربیات را داریم.
در پایان حسین زاده برهمکاری کامل دبیرخانه نهاد مردمی رسالت جهت پیاده سازی این الگو در کشور سوریه اعلام آمادگی کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!