با همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت استان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و شرکت برق گیلان پروژه پنل های خورشیدی به صورت انفرادی و مزرعه ای برای زنان سرپرست خانوار راه اندازی می شود.در جلسه ای با حضور احمدی دبیرنهاد مردمی رسالت ، خدمت بین دانا مدیرکل بهزیستی، بهمن یار معاون اشتغال کمیته امداد و سلمان پور عضو هیات مدیره و والی رییس برق منطقه ای گیلان مقرر شد با همراهی الگوی تعالی اجتماعی رسالت طرح پنل های خورشیدی به صورت پایلوت در شهر لوشان از توابع شهرستان رودبار برای زنان سرپرست خانوار و افرادی که دارای معلولیت جسمی هستند،آغاز و در صورت موفقیت این طرح در کل استان اجرا شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!