شاهانی و غلامی راهبران تیم مشاره و راهنمایی شهرستان های بهشهر و گلوگاه در نشستی با داداشی رییس اداره زندان های این دو شهرستان با تشریح نقش سازمان های رهیاری، نهاد مردمی رسالت را از جنس مردم و برای مردم خواند و گفت: سبک بهتر کار و زندگی مهمترین هدف این نهاد است. همچنین در این نشست توضیحاتی در خصوص پلتفرم های نهاد مردمی رسالت بیان شد. داداشی ابراز امیدواری کرد همکاری دو مجموعه بیش از پیش گسترش یابد تا کارکنان مجموعه بتوانند از ظرفیت های موجود در الگوی تعالی اجتماعی رسالت بهره مند شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!