دبیرنهاد مردمی رسالت استان در گفتگویی با بیاتی مدیرگروه جهادی و مردمی حامیان بیماران سرطانی وقربانی معاونت اجرایی گروه ونماینده شرکت معدن و راهسازی زاگرس به تشریح نهاد مردمی رسالت و نقش سازمان های رهیاری در این نهاد پرداخت. کاظمی با اشاره به نقش حامیان در نهاد مردمی رسالت گفت: حامیان می توانند با حمایت‌های خود به صورت اعتباری، فنی، فرهنگی و یا کارآفرینی اجتماعی از اعضای کانون های همیاری اجتماعی حمایت کنند. در ادامه شرکت زاگرس به عنوان حامی بیماران سرطانی خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!