در نشست یونسی دستیار دبیر استان با ایرانشاهی وجلالی شهرداران داودآباد و نراق سامانه های ام رسالت و نحوه بهره مندی اعضای کانون های همیاری اجتماعی از این سامانه ها تشریح شد. نحوه شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی، عضویت در سامانه ام رسالت، ایجاد غرفه در ام بازار و نحوه فعالیت دیگر سامانه های نهاد مردمی رسالت از دیگر موضوعات این نشست بود. ایرانشاهی با قدردانی از همکاری های به عمل آمده خواستار بهره مندی کارکنان شهرداری داودآباد و نراق از سامانه های نهاد مردمی رسالت شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!