حمدانی راهبر تیم مشاوره و راهنمایی خرمشهر در جمع مدیرعامل و معاونین شرکت دریانوردان جنوب این شهرستان با معرفی نهاد مردمی رسالت گفت: اعضای کانون های همیاری اجتماعی می توانند از سامانه های سازمان های رهیاری بهره مند شوند. عابدی مدیر عامل شرکت دریانوردان جنوب با استقبال از عملکرد نهاد مردمی رسالت گفت: تحقق سبک بهتر کار و زندگی که به عنوان ماموریت اصلی نهاد تعریف شده است، هدفی ارزشمند و ستودنی است و خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی برای کارکنان این شرکت شد.گفتنی است این شرکت در زمینه تخلیه و بارگیری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر فعال و دارای ۵۴۰ نفر نیروی مستقیم کار هستند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!