دستیار دبیر استان در گفتگو با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان با بیان نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت، سامانه های این سازمان ها از جمله ام رسالت، ام بازار و سامانه اعتبارسنجی مرات را تشریح کرد. گلشنی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان، فعالیت های نهاد مردمی رسالت را نماد تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات آسان و ارزان این سازمان ها به اعضای کانون های همیاری اجتماعی عنوان کرد و گفت: عملکرد این نهاد مردمی رضایت مردم را به دنبال دارد و موجب صرفه جویی در زمان و هزینه اعضا شده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!