دره زرشکی دبیر استان با آخوندی مدیرعامل صندوق حمایت ازبخش کشاورزی یزد درخصوص نحوه بهره مندی تشکل‌های زیرمجموعه این صندوق از سامانه های نهاد مردمی رسالت و بویژه پرداخت وام قرض الحسنه سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت گفتگو کردند.آخوندی پرداخت وام قرض الحسنه به اعضای اتحادیه مرغداران و تعاونی تولید و اتحادیه دامداران که از جمله تشکل‌های زیر مجموعه صندوق حمایت از بخش کشاورزی است را از جمله برنامه های سال جاری این صندوق عنوان کرد وگفت: با توجه به عملکرد مطلوب سازمان های رهیاری خواستار همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت هستیم. مقررشد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت وصندوق حمایت از بخش کشاورزی یزد تفاهم نامه همکاری امضا کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!