شرکت اعتماد خودرو فلاحی نمایندگی رسمی مدیران خودرو در استان عضو نهاد مردمی رسالت شد.در نشست دبیر نهاد مردمی رسالت استان با فلاحی مدیر شرکت اعتماد خودرو با معرفی پلتفرم های سازمان های رهیاری، مقدمات شکل گیری کانون همیاری اجتماعی این شرکت فراهم شد. همچنین با استقبال فلاحی از سامانه ام بازار، مقرر شد شرکت اعتماد خودرو در این سامانه به عنوان یکی از عرضه کنندگان خودرو با شرایط پرداخت بخشی از مبلغ به صورت اقساط فراهم شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!