دبیر نهاد مردمی رسالت استان درگفتگو با زارع زاده فرماندار جدید ابرکوه به ارائه گزارشی از فعالیت کانون همیاری اجتماعی این فرمانداری و اقداماتی که در حوزه کارآفرینی اجتماعی نیز صورت گرفته است، پرداخت.در ادامه زارع زاده ضمن قدردانی از مجموعه اقداماتی که تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان ابرکوه تاکنون در زمینه های مختلف انجام داده است گفت: فرمانداری ابرکوه آمادگی همکاری همه جانبه را با نهاد مردمی رسالت داشته و در راستای پیشبرد اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت و ترویج فرهنگ قرض الحسنه همچنین توسعه کانون های کارآفرینی اجتماعی از همه صنایع فعال شهرستان در این راستا دعوت به همکاری خواهد نمود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!