دبیر و رهیاران استان با محوریت تشریح اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت و به میزبانی فرمانداری سرخه با کرمانی فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

ادب دبیر امور استان سمنان در این دیدار به اهداف نهاد مردمی رسالت و ارکان الگوی تعالی اجتماعی رسالت برای تحقق این اهداف اشاره کرد.

فرماندار سرخه نیز با قدردانی از فعالیت هایی که از سوی سازمان های رهیاری نهاد مردمی رسالت و در مسیر توسعه کار و کسب های خرد صورت می گیرد، خواستار گسترش هرچه بیشتر همراهی دو مجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!