سام نماینده دبیر استان درنوشهر در نشستی با حسین زاده و اسماعیلی نماینده بازنشستگان سپاه چالوس و مسئول کانون بازنشستگان سپاه این شهرستان در خصوص نحوه بهره مندی کارکنان این سازمان از سامانه های سازمان های رهیاری گفتگو کردند. در این دیدار الگوی تعالی اجتماعی رسالت، سازمان های رهیاری و نقش آنها در نهاد مردمی رسالت تشریح شد. درادامه حسین زاده با قدردانی از همکاری های به عمل آمده از جانب دبیرخانه نهاد مردمی رسالت با مجموعه کانون بازنشستگان استان در سال های گذشته، خواستار گسترش این همکاری ها جهت استفاده همه همراهان در این اداره و سازمان های تابع شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!