مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت قدردانی کرد.در گفتگوی طالبی و سرحدی دستیاران دبیر استان و سام نماینده دبیر در شهرستان نوشهر با بابایی مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران، سامانه های نهاد مردمی رسالت و نحوه بهره مندی اعضای کانون های همیاری اجتماعی تشریح شد.در این گفتگو تحقق سبک بهتر کار و زندگی با بهره گیری از مولفه های همچون همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی تشریح و برگسترش همکاری دو مجموعه تاکید شد. در ادامه بابایی با استقبال از فعالیت این سامانه ها، شکل گیری کانون همیاری اجتماعی برای کارکنان و خانواده های شرکت برق را در دستور کار قرار داد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!