دبیر نهاد مردمی رسالت استان با حضور در دفتر فرمانده نیروی انتظامی سمنان هفته ناجا را تبریک و از زحمات موقوفه ای فرمانده استان قدردانی کرد.ادب با ارج نهادن به رشادت نیروهای خدوم نظامی و انتظامی به تشریح الگوی تعالی اجتماعی رسالت پرداخت.فرمانده نیروی انتظامی سمنان نیز با قدردانی از فعالیت های نهاد مردمی رسالت بر گسترش هر چه بیشتر تعاملات و همکاری های دو مجموعه، همچنین بسترسازی الگوی تعالی اجتماعی رسالت در استان تاکید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!