ادب دبیرنهاد مردمی رسالت با حضور در آتش نشانی سمنان از رئیس و کارکنان این سازمان قدردانی کرد. وی با تبریک روز آتش نشان، خدمت در این مسیر را ایثارگری و از خودگذشتگی دانست وگفت: مردم مدیون و مرهون جانفشانی این قشر از جامعه هستند.وی همچنین با تشریح نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت، در خصوص چگونگی دریافت خدمات غیرحضوری بانک قرض الحسنه رسالت مطالبی بیان کرد.در این گفتگو درخصوص نحوه عضویت در ام رسالت و بهره مندی از دیگر سامانه های نهاد مطالبی بیان شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!