دبیر نهاد مردمی استان هرمزگان در گفتگو با شهردار بندرعباس با معرفی الگوی تعالی اجتماعی رسالت به تشریح فعالیت هسته های کارآفرینی اجتماعی پرداخت. ایرانمنش؛ همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی را رویکردهای اصلی این الگو عنوان کرد و گفت: کارکنان سازمان ها می توانند از طریق سامانه mresalat عضو کانون های همیاری اجتماعی مرتبط با خود شوند. نوبانی شهردار بندرعباس با قدردانی از الگوی توسعه اجتماعی رسالت و استفاده از بسترهای موجود در جهت رفع نیازهای اعضا، از نهاد مردمی رسالت را به عنوان طلایه دار فرهنگ قرض الحسنه در ایران یاد کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!