درنشستی با حضورطالبی و سرحدی دستیاران دبیر استان با معلمی رییس پایانه نفتی شمال و مدیران این شرکت اهداف نهاد مردمی رسالت و فلسفه شکل گیری آن تشریح شد.

اهداف و ارکان الگوی تعالی اجتماعی رسالت و کارو کسب هایی که در قالب این مسیر شکل گرفته از دیگر محورهای این گفتگو بود. در ادامه معلمی با قدردانی از همراهی های به عمل آمده ازسوی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت، خواستار گسترش این همکاری ها جهت بهره مندی همه همراهان در این شرکت و سازمان های زیرمجموعه از سامانه های سازمان های رهیاری شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!