دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و معاونت علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی(سما) تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی، در این تفاهم نامه که به امضای محمدحسین حسین زاده راهبر نهاد مردمی رسالت و محمدعلی نادی معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی رسید، کانون همیاری اجتماعی مدارس آزاد اسلامی(سما) شکل گرفت.
براساس این تفاهم نامه مقرر شد مدارس سما ازبستر سامانه های نهاد همچون ام رسالت و ام بازارو باشگاه پژوهشگران جوان(جایزه مصطفی(ص)) بهره مند شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!