مردم زلزله زده سرپل ذهاب به پاس قدردانی از حضور و فعالیت دبیرخانه نهاد مردمی رسالت در روستاهای این شهرستان، یک اصله درخت بلوط را به نام محمدحسین حسین زاده راهبر نهاد و مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت کاشتند. همزمان با زلزله آبان ماه سال96در سرپل ذهاب، دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و در قالب همکاری با پویش یاران عشق و شکل گیری هسته های کار آفرینی اجتماعی در رسته پوشاک و دامپروری در جمع مردم این روستاها حضور فعال داشت. بعد از گذشت شش سال و توسعه کارو کسب زلزله زدگان سرپل ذهاب وبه عنوان یادگاری شیرین از آن روزها دو اصله نهاد نیز به نام انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و شهریارسعید دبیرنهاد مردمی رسالت در استان کرمانشاه توسط مردم این شهرستان کاشته شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!