دبیر نهاد مردمی رسالت استان در دیدار با اسکندری معاون مالی نفت ستاره خلیج فارس به تشریح برنامه های نهاد مردمی رسالت پرداخت و از انعقاد تفاهم نامه دومجموعه در سال جاری که به ایجاد و حمایت از کسب و کارها در جهت رفع بیکاری کمک خواهد کرد، خبر داد. اسکندری نیز خواستار گسترش همه جانبه همکاری ها با نهاد مردمی رسالت استان شد و گفت: شرکت نفت ستاره خلیج فارس آمادگی کامل جهت هرگونه همیاری و همکاری دو طرفه در جهت سبک بهتر کارو زندگی اعضا را دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!