دبیرنهاد مردمی رسالت استان گزارشی از فعالیت سازمان های رهیاری به اختری مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور ارائه داد.مسکین همچنین به تشریح الگوی تعالی اجتماعی رسالت، نحوه شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی، هسته های کارآفرینی اجتماعی پرداخت.در ادامه، راهبر هسته های کارآفرینی اجتماعی بصورت مجازی گزارشی از فعالیت کانون خود ارائه دادند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!