طیبی و زارع اعضای تیم مشاوره و راهنمایی مشهد مقدس در جلسه‌ای با اسدپور مدیریت شرکت پاژ پارس هدف نهاد مردمی رسالت را سبک بهتر کاروزندگی اعضا عنوان و در خصوص دریافت شناسه هسته اعتماد اجتماعی مطالبی بیان کرد.زارع با معرفی سازمان‌های رهیاری گفت: مشارکت و همیاری اجتماعی اعضای یک سازمان بهترین راه برای بهبود سبک کاروزندگی آنهاست. در ادامه اسدپور ضمن استقبال از عملکرد سازمان های رهیاری گفت: نهاد مردمی رسالت تحولی نو در فرهنگ قرض الحسنه بوده و پلتفرم های سازمان‌های رهیاری قطعا گامی شایسته در جهت تکریم و حفظ کرامت اعضا است. وی خواستارشکل گیری کانون همیاری اجتماعی شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!