در دیدار مسکین دبیر نهاد مردمی رسالت استان با محمد پرورش مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان ضمن امضای تفاهم نامه استفاده از “ایساکو کارت” گفت: قطعات ارائه شده از طریق ایساکو کارت از نظر کیفیت هیچ تفاوتی با خرید نقدی ندارد و در پرداخت اجرت برای دریافت خدمات نیز همانند پرداخت نقدی است. در ادامه پرورش ضمن ابراز خرسندی از دغه دغه مندی نهاد مردمی رسالت افزود : تفاهم نامه استفاده از ایساکو کارت در راستای کمک به رانندگانی که مشکل مالی دارند امضا شده است تا خوروهای خود را بدون نگرانی تعمیر کنند و خدمت رسانی به شهروندان دچار وقفه نشود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!