شرکت نویدآوران بزرگترین وارد کننده دام طیور و آبزیان و ماشین آلات مرتبط و همچنین تولید کننده جوجه های یک روزه، با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی عضو نهاد مردمی رسالت شد.احمدی دبیر استان در گفتگو با شوقی مدیرعامل شرکت نویدآوران، در خصوص الگوی تعالی اجتماعی رسالت و هسته های کارآفرینی اجتماعی که در قالب این الگو فعالیت دارند، مطالبی بیان کرد. در ادامه شوقی عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت در حمایت از کار و کسب های خرد و خانگی را قابل تقدیر دانست وگفت: خدمات غیرحضوری سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت بویژه پرداخت وام بدون کارمزد نیز اتفاقی بزرگ در شبکه بانکی کشور است. وی با بیان عضویت کارکنان این شرکت درنهاد مردمی رسالت اعلام آمادگی نویدآوران را به عنوان حامی در جهت حمایت از مشاغل خرد اعلام کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!