مکتبی رهیار معارف استان در گفتگو با منابی مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خوزستان با معرفی الگوی توسعه اجتماعی رسالت به تشریح سازمان های رهیاری و نقش آنها در نهاد مردمی رسالت پرداخت. در این دیدار در خصوص همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی نیز به تفصیل گفتگو و بر اهمیت قرض الحسنه و ترویج آن در جامعه تاکید شد. منابی با استقبال از فعالیت های صورت گرفته در نهاد مردمی رسالت بر ترویج فرهنگ قرض الحسنه و همیاری اجتماعی توسط ائمه جماعت در استان تاکید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!