همراهی ائمه جماعت خوزستان در مسیر ترویج قرض الحسنه


مکتبی رهیار معارف استان در گفتگو با منابی مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خوزستان با معرفی الگوی توسعه اجتماعی رسالت به تشریح سازمان های رهیاری و نقش آنها در نهاد مردمی رسالت پرداخت. در این دیدار در خصوص همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی نیز به تفصیل گفتگو و بر اهمیت قرض الحسنه و ترویج آن در جامعه تاکید شد. منابی با استقبال از فعالیت های صورت گرفته در نهاد مردمی رسالت بر ترویج فرهنگ قرض الحسنه و همیاری اجتماعی توسط ائمه جماعت در استان تاکید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

صفحه اصلیسوالات متداولارتباط با ما