ادب دبیر استان در نشستی با ملکدار مدیرمالی بنیاد شهید سمنان در خصوص نحوه بهره مندی کارکنان این سازمان از سامانه های سازمان های رهیاری همچنین اهداف و ارکان الگوی تعالی اجتماعی رسالت گفتگو کردند. در ادامه ملک دار با قدردانی از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت، خواستار همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان و گسترش تعامل بین دو مجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!