تقی زاده نماینده دبیردر رفسنجان با هاشمیان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی پسته این شهرستان در خصوص اشاعه فرهنگ همیاری اجتماعی، قرض الحسنه وکارآفرینی اجتماعی گفتگو کردند.

در این گفتگو بر بستر سازی الگوی تعالی اجتماعی رسالت در بین کشاورزان به ویژه هسته های کارآفرینی اجتماعی کاشت و برداشت پسته در منطقه رفسنجان تأکید شد. همچنین در خصوص همراهی سازمان های رهیاری و شرکت تعاونی پسته تبادل نظر و تصمیمات خوبی اتخاذ شد. در حاشیه این دیدار از نمایشگاه و موزه شرکت تعاونی نیز بازدید شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!